Taal

De taalontwikkeling van het kind begint in principe al vanaf de geboorte van uw kind.
Bij een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling heeft het kind een te kleine woordenschat in vergelijking met leeftijdsgenootjes, maakt het kind nog geen, of te korte zinnetjes of haalt de volgorde van de woorden in de zin door elkaar.
Het kind kan moeilijk onder woorden brengen wat hij/zij wil zeggen.
Verder kunnen er problemen optreden in het begrijpen en uitvoeren van opdrachten die via de taal worden gegeven.

De oorzaak van een vertraagde/verstoorde taalontwikkeling is niet altijd aanwijsbaar maar kan zijn gelegen in een onderliggende stoornis zoals slechthorendheid (chronisch of periodiek), een verstandelijke handicap of motorische problemen.

Het gevolg van een vertraagde/verstoorde taalontwikkeling is dat het kind niet duidelijk kan maken wat het wil en niet wordt begrepen. De communicatie en het onderling contact zijn bemoeilijkt. Hierdoor kunnen gedragsproblemen en/of een sociaal isolement ontstaan.
Ook kunnen er leerproblemen als gevolg van een vertraagde/verstoorde taalontwikkeling ontstaan.

Kijk voor meer informatie over een normale/verstoorde taalontwikkeling op www.kindentaal.nl.

Informatie is afkomstig uit de folder “wanneer het spreken een probleem is” van de NVLF.