Lezen en schrijven

Als kinderen moeite hebben met lezen en spellen gaat dit vaak samen met een zwak taalgevoel.
De kinderen hebben vaak moeite met het waarnemen van klanken (foneembewustzijn) en het automatiseren van willekeurige associaties, bijvoorbeeld kleuren of dagen van de week.
Dit kan leiden tot problemen bij het vinden van de juiste letter bij een klank of het toepassen van spellingsregels.

De logopedist is vaak als een van de eerste hulpverleners betrokken bij jonge kinderen en kan dus vroegtijdig risicofactoren signaleren.
Soms zijn deze risicofactoren al aantoonbaar voordat het kind naar school gaat, er kan dus vroegtijdig hulp geboden worden.

De logopedist kan vaardigheden voor het lezen en spellen trainen, zoals het combineren van het luisteren naar een klank, de mondbeweging goed voelen en de letter zien die erbij hoort.
Een goed overleg met school is hierbij wenselijk.

Worden lees en spellingsproblemen niet behandeld kan het tot een verkeerde inschatting van de intelligentie komen, kunnen emotionele problemen ontstaan of kan het kind in sociaal isolement geraken.
Op school kunnen er problemen met leren ontstaan omdat veel tekst en schriftelijke opdrachten extra inspanning betekenen.

Slecht lezen is een beperking bij het kiezen/volgen van een schoolloopbaan en studie, en dusdanig ook voor de uiteindelijke beroepskeuze.

Voor informatie: www.steunpuntdyslexie.nl.

Informatie is afkomstig uit de folder “wanneer het lezen niet vanzelf gaat” van de NVLF.