Mijn missie

In de logopediepraktijk Sperling worden alle logopedische problemen behandeld.

Het doel van logopedische behandeling is het verbeteren van de communicatieve mogelijkheden van de patiënt.

Als logopedist werk ik volgens de logopedische standaarden, die door de beroepsvereniging (de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) in 2001 zijn beschreven.
Binnen deze standaarden wil ik mensen graag helpen, gezien hun stoornissen en beperkingen, op een zo goed mogelijke manier met hun omgeving te communiceren.

Dit kan betrekking hebben op patiënten van alle leeftijden, bijvoorbeeld kinderen die problemen hebben op het gebied van de taal of de articulatie en zich daardoor niet goed verstaanbaar kunnen maken, thuis of op school, en hierdoor bijvoorbeeld moeite krijgen in de omgang met leeftijdsgenoten maar ook wil ik graag volwassenen helpen die last hebben van hun stem of van een onregelmatige ademhaling en hierdoor beperkingen ondervinden in het dagelijkse leven.
Ook oudere mensen die door leeftijdsafhankelijke factoren problemen krijgen met het communiceren zijn bij mij welkom en voor de minder valide patiënten bied ik verder ook de mogelijkheid om hun thuis te komen behandelen.
Uiteraard staat tijdens de behandeling de patiënt met zijn individuele klachten en wensen centraal.
Volgens de logopedische standaarden maak ik in samenwerking met elke patiënt een behandelschema waarin de belangrijkste doelen zijn geformuleerd. Nakomen van de gemaakte afspraken betreffende de behandeling vind ik essentieel, zowel van mijn kant, als van de kant van de patiënt.
Tijdens regelmatige evaluatiemomenten wordt vooruitgang en de verdere therapieverloop beoordeeld, waar nodig wordt de behandeling bijgesteld.
Belangrijk is op elk moment dat de patiënt, of kind, of volwassene, of bejaarde zich op zijn gemak voelt en de therapeut-patiënt relatie door wederzijds vertrouwen is gekleurd.
Ook de samenwerking met de omgeving van de patiënt speelt tijdens mijn behandeling een belangrijke rol.
Bij kinderen probeer ik zoveel mogelijk contact te houden met ouders, grootouders en andere familieleden en deze bij de behandeling te betrekken zodat zij mijn behandeldoelen en mijn werkwijze begrijpen en thuis als co-therapeut de behandeling voort kunnen zetten.
Waar mogelijk nodig ik ouders dan ook altijd uit om zo vaak mogelijk bij de therapiesessies aanwezig te zijn zodat zij kunnen zien wat en hoe ik oefeningen met hun kinderen doe.
Ook contact met scholen en leerkrachten is voor mij erg belangrijk om de logopedische behandeling, waar nodig, ook op school aan te kunnen bieden met behulp van de leerkracht. Kinderen kunnen in verschillende situaties verschillend gedrag vertonen en ook verschillend presteren daarom is overleg met school essentieel.
Tijdens regelmatig overleg kunnen zowel vragen of twijfels van mijn kant als van de kant van de leerkrachten worden beantwoord en kan zo een zo compleet mogelijk zorgplan worden opgesteld en uitgevoerd.
In het belang van kwaliteitsbehoud probeer ik zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de logopedie.
Naast het lezen van vaktijdschriften en internetnieuwsbrieven over alles wat er in logopedie land gaande is ben ik lid van een kwaliteitskring waar door middel van intercollegieair overleg en toetsing de nieuwste ontwikkelingen worden besproken.
Verder volg ik regelmatig cursussen en bijscholingen.